Fylkesmann telemark vestfold

Fylkesmann telemark vestfold

SKIEN (NRK): Fylkesmannen flytter til Vestfold i den nye regionen med Vestfold og Telemark. Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid føler seg lurt av regjeringen, og vil ta saken opp med ... Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er eit regionalt statsorgan som fekk nynorsk som tenestemål då embetet vart oppretta. I forskrifta til mållova står det at tenestemålet til eit regionalt statsorgan er den målforma fleirtalet av kommunane i tenestekrinsen har vedteke ( § 5 andre ledd). Fylkesmannen i Telemark, Skien, Norway. 760 liker dette. Kontakt oss via epost eller telefon. Fylkesmannen er statens representant i Vestfold og... Vestfold og Telemark består av tidligere Telemark fylke og Vestfold fylke, unntatt Svelvik kommune, som ble overført til Viken. Telemark fylke ble etablert i 1919 som en videreføring av det tidligere Bratsberg amt , som hadde vært et len og amt siden unionen med Danmark .

Telemark fattet enstemmig vedtak i samme sak i sitt fylkestingsmøte 7. desember. Enig på alle punkt. Etter at Vestfold og Telemark holdt felles fylkesting 23. november har det vært nye samtaler mellom fylkesordførerne. Disse samtalene førte frem til felles innstilling i de to fylkestingene. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen. Vis mer Slå sammen Vergemålsgruppen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har åpen telefon mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-11.15 og 12.00 til 14.00. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Agder, har i samarbeid med NIBIO startet et prosjekt for å overvåke skadeutviklingen på granskogen etter tørkesommeren 2018. Begrunnelsen for å starte prosjektet er bekymringen for skadene som ble mer og mer fremtredende i løpet av vinteren, der grupper av grantrær i eldre ... Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut tilskudd til transport i skjærgården for rutegående båter rettet mot turisme og fritidsreiser. Tilskuddspotten er på 1 million kroner. 08.01.2020 Fylkesmannen lyser ut midlertidig verv som varamedlem for leder i Kontrollkommisjonen i Telemark for perioden 01.01.19 – 30.06.19. Det er svært kort søknadsfrist: 14. desember 2018 . Fylkesmannen i Telemark shared a link .

– Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være en sterk og omstillingsdyktig organisasjon som stiller høye forventninger til både ledere og ansatte. Det trenger vi for å kunne utvikle en attraktiv kompetanseorganisasjon som kan være med på å gi innbyggerne våre en god fremtid. Begrepene fylke og fylkesmann erstattet amt og amtmann 1. januar 1919. Fylkesmannsembetet hadde sete i Tønsberg . Fra 1. januar 2019 ble Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark slått sammen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Har du krav på oppgjør av reiseregning, godtgjøring eller honorar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark? Bruk DFØs selvbetjeningsportal til å sende inn ditt krav elektronisk Faktura. Alle fakturaer til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal sendes som EHF-faktura. Vi godtar ikke lenger fakturaer på papir. Hva er en EHF-faktura?

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sin hjemmeside. Telefonliste . Tilsynsrapporter Vestfold og Telemark Tilsynsrapporter – Vestfold (til og med 2018) Tilsynsrapporter – Telemark (til og med 2018) Fylkesmannen i Agder. Tidligere Aust- og Vest-Agder Fylkesmannen i Oslo og Viken . Rovviltnemnda i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Logg på ... Fylkesmannen i Oslo og Viken . Rovviltnemnda i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Logg på ...

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark shared a link. See more of Fylkesmannen i Vestfold og Telemark on Facebook Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (FMVT), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Telemark og Vestfold Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FMTF), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Troms og Finnmark.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ca. 230 medarbeidere. Vi har kontorer i Tønsberg og Skien. Hovedkontoret er lokalisert i Tønsberg. I 2020 flytter vi inn i nye lokaler i Tønsberg ved jernbanestasjonen. Les mer om Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark shared a link. See more of Fylkesmannen i Vestfold og Telemark on Facebook

Fylkesmannen lyser ut midlertidig verv som varamedlem for leder i Kontrollkommisjonen i Telemark for perioden 01.01.19 – 30.06.19. Det er svært kort søknadsfrist: 14. desember 2018 . Fylkesmannen i Telemark shared a link . Kari Nordheim Larsen er fylkesmann i Telemark. Nå blir embedet hennes slått sammen med Vestfold. Fylkesmannen: – Slås sammen med Vestfold Fylkesmannen i Telemark slås sammen med Vestfold, til ett nytt fylkesmannsembete.

Kvoten gjelder felles for hele rovviltregion 2 med fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote og fellingsområdeavgrensning dersom nye opplysninger tilsier det. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket ble gjort belastes kvoten. Fylkesmannen i Telemark, Skien, Norway. 757 likes. Kontakt oss via epost eller telefon. Fylkesmannen er statens representant i Vestfold og Telemark. Les... Ansvarlig redaktør: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Personvern og nettsikkerhet Fylkesmannen.no Agder Innlandet Nordland Møre og Romsdal Oslo og Viken Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (FMVT), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Telemark og Vestfold Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FMTF), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Troms og Finnmark.

Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen. Vis mer Slå sammen Vergemålsgruppen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har åpen telefon mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-11.15 og 12.00 til 14.00. Her finner du felles nettside for Vestfold og Telemark i sammenslåingsprosessen. Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner fra 1. januar 2020 og at Vestfold og Telemark blir én samlet fylkeskommune. Ansvarlig redaktør: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Personvern og nettsikkerhet Fylkesmannen.no Agder Innlandet Nordland Møre og Romsdal Oslo og Viken Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland

SKIEN (NRK): Fylkesmannen flytter til Vestfold i den nye regionen med Vestfold og Telemark. Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid føler seg lurt av regjeringen, og vil ta saken opp med ...