Concurrentie in het engels

Concurrentie in het engels

Vertalingen van 'sterke concurrentie' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation Dec 11, 2017 · De rechtbank vernietigt hun concurrentie- en relatiebeding en wijst het verzoek tot inzage in de uren van de ex-werknemers af. Daarnaast oordeelt de rechter dat van overtreding van het geheimhoudingsbeding van de werknemers niet gebleken is, ook hiervoor worden de ex-werknemers dus niet veroordeeld. Nederlands - Engels vertaling van 'concurrentie beding' Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Nederlands - Engels woordenboek

Samen bepalen ze het winstpotentieel in de desbetreffende bedrijfstak. Een diagnose van de concurrentie in een bedrijfstak, alsmede van de factoren die daaraan ten grondslag liggen, biedt een bedrijf de mogelijkheid om binnen die bedrijfstak zijn sterke en zwakke punten vast te stellen. Vertalingen van 'concurrentiebeding' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten.

Translation for 'concurrent' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation Het is dus vrij om nog onderdelen toe te voegen en of weg te halen. Stap 3: Doelstelling en strategie van de concurrent. Dit is het eerste onderdeel van jouw concurrentieanalyse. Met het bestuderen van de doelstelling kan je achterhalen welke kant jouw concurrentie heen wilt in de toekomst. Op welke manier wilt de concurrentie gaan groeien en ...

"concurrentiebeding" Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden concurrentie zelfstandig naamwoord—. competition zelfst. nw. (bijna altijd gebruikt) In een gezonde economie is concurrentie erg belangrijk. — In a healthy economy, competition is very important. Vertalingen in context van "dat de concurrentie" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Uit het diepgaande onderzoek kwam echter naar voren dat de concurrentie tussen IBM en Telelogic in het recente verleden geen stuwende kracht achter vernieuwing is geweest. Dutch Het gaat er inderdaad om het concurrentie -vermogen van het bedrijfsleven te verbeteren. It is a case of improving the competitive power of the business community. Dutch We kunnen het Europese sociale model niet aan de kant schuiven ter wille van de concurrentie. vrije concurrentie vertaling in het woordenboek Nederlands - Engels op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen.

"concurrentiebeding" Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden

Het is gemaakt door vertaalgeheugens van de Europese Unie en de Verenigde Naties te verzamelen en de beste domeinspecifieke meertalige websites bij elkaar te brengen. We zijn onderdeel van Translated, dus als u ooit professionele vertaaldiensten nodig heeft, bekijk dan onze hoofdwebsite. De concurrentie. Wij hebben in de Inleiding gezien hoe de concurrentie direct in het begin van de industriële ontwikkeling het proletariaat deed ontstaan door, toen de vraag naar geweven stoffen toenam, het weefloon te verhogen, hetgeen de thuiswevende boeren er toe bracht hun landbouwbedrijfje op te geven om aan de weefstoel des te meer te kunnen gaan verdienen.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de regel dat een concurrentie- of relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen geldig is als de werkgever in een schriftelijke toelichting bij het beding duidelijk kan maken dat het concurrentie- en/of relatiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen. Deze worden niet door ons geselecteerd of gevalideerd en kunnen ongepaste taal bevatten. Wij vragen u melding te maken van voorbeelden die dienen te worden aangepast of verwijderd. Concurrentie is goed, maar we zijn de beste in het noorden. Competition is good but we are the best in the north. Concurrentie is het van toepassing zijnde principe, niet de samenwerking.

Vertalingen in context van "de concurrentie" in Nederlands-Engels van Reverso Context: de concurrentie tussen, voor de concurrentie, dat de concurrentie, de vrije concurrentie, concurrentie op de markt

Wij gebruiken het om de stijlkenmerken van nieuwe producten te bepalen en om onze productpositionering te verscherpen. English Morningstar Direct is fantastic for competitive analysis, showing us where opportunities exist.

Het is gemaakt door vertaalgeheugens van de Europese Unie en de Verenigde Naties te verzamelen en de beste domeinspecifieke meertalige websites bij elkaar te brengen. We zijn onderdeel van Translated, dus als u ooit professionele vertaaldiensten nodig heeft, bekijk dan onze hoofdwebsite.

vrije concurrentie vertaling in het woordenboek Nederlands - Engels op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. Nederlands - Engels vertaling van 'concurrentie beding' Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Nederlands - Engels woordenboek Dutch Het gaat er inderdaad om het concurrentie -vermogen van het bedrijfsleven te verbeteren. It is a case of improving the competitive power of the business community. Dutch We kunnen het Europese sociale model niet aan de kant schuiven ter wille van de concurrentie. Vertalingen in context van "dat de concurrentie" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Uit het diepgaande onderzoek kwam echter naar voren dat de concurrentie tussen IBM en Telelogic in het recente verleden geen stuwende kracht achter vernieuwing is geweest. Businesses that sell similar products or services and compete for the same customer segment. Het kader bepaalt dat de regelgeving geleidelijk wordt opgeheven wanneer er sprake is van daadwerkelijke concurrentie. The framework provides for the progressive removal of regulation as and when competition becomes effective.